loading-icon

Wie verwarmt met houtpellets kan vanaf 1 februari 2023 een verwarmingspremie van € 250 (de pelletcheque of de pelletpremie) aanvragen. Je aanvraag moet ten laatste 30 april 2023 ingediend zijn. Dit kan zowel digitaal als op papier.

Wie heeft recht op de pelletpremie?

Er gelden drie voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Je verwarmt je woning hoofdzakelijk met pellets. En je mag noch een stookoliecheque, noch de federale gaspremie ontvangen hebben. Ook wie het sociaal tarief voor gas geniet, heeft geen recht op de pelletpremie.
  • Je bestelde minstens 500 kg pellets in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023. Bewaar zeker je factuur!
  • De bestelde pellets werden in bulk geleverd per blaaswagen of op paletten.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Je premie op papier aanvragen

De papieren versie moet aangetekend verzonden worden. Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van je type woning:

 

Je premie online aanvragen

Voor de aanvraag via het internet moet je je digitaal identificeren met een identiteitskaartlezer of itsme.

START JE AANVRAAG

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning voeg je volgende documenten toe:

  • Een kopie van de factuur voor een levering van pellets in bulk bestemd voor verwarming, gedaan tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.
  • Een bewijs van betaling van de factuur (of de afrekening van de pelletleverancier als je in termijnen betaalt; of een certificaat van het OCMW of de leverancier; of een ander document dat bewijst dat je in orde bent met de betalingen).
  • Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer, het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier, en voor bewoners van een flatgebouw: het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom. (Deze wordt ingevuld op het document dat voor je van toepassing is.)

Bovenstaande documenten moeten aangetekend verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Pelletpremie 250 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contactgegevens Contact Center FOD Economie:
Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9u tot 17u tot uw dienst via het telefoonnummer 0800 120 33 (gratis nummer).

Onze overige blog items

Bijna van jou