loading-icon

Op 22 oktober 2018 hebben technologiefederatie Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend. Deze Green Deal wil de negatieve impact van huishoudelijke houtverbanding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid beperken.

We mogen hout blijven gebruiken als brandstof

Studies wijzen uit dat in Vlaanderen ongeveer 1 miljoen m³ brandhout op jaarbasis wordt verbruikt. Het gebruik van een kachel of open haard is in Vlaanderen sterk ingeburgerd. Vlaamse gezinnen weten het aangename aan het nuttige te paren. Uiteraard mogen we hout steeds blijven gebruiken als brandstof, zowel in een nieuwbouwwoning als in een bestaande woning zijn hout en pellets de enige hernieuwbare en lokale energiebron. De “Green Deal huishoudelijke houtverwarming” bevestigt het belang van hout als hernieuwbare energie. Ook Europa is hierin heel duidelijk: hout en pellets maken deel uit van de mix aan groene energie binnen Europa. Kachels ouder dan 10 jaar moeten uiteraard vervangen worden.

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding wil daarom op korte, middellange en lange termijn de negatieve impact van houtkachels en open haarden beperken en de globale energie- en milieuprestatie verhogen.

  • Op korte termijn moet de Green Deal zorgen voor een sanering van de meer vervuilende toestellen door ze buiten werking te stellen of indien mogelijk te retrofitten. Bovendien zullen huishoudens gesensibiliseerd worden voor het verbeteren van het stookgedrag. Ze worden ook aangemoedigd om te zorgen voor een degelijke installatie en goed onderhoud van het toestel. Ten slotte wordt ook onderzocht hoe klachten over houtverbranding in kachels en open haarden beter kunnen behandeld worden.
  • Op middellange termijn wil de Green Deal de stakeholders sturen in de richting van emissiearme en energiezuinige toestellen. De Green Deal wil eveneens zorgen voor het optimaler benutten van houtstromen met een beter onderscheid tussen kwaliteitshout en brandhout. De Belgische houtkachelsector engageert zich om technologisch onderzoek te doen in de ontwikkeling van meer performante houtstooktoestellen, zodat ze tot de top binnen Europa kunnen behoren. Agoria-CIV meent dat de huidige uitstoot van fijn stof door houtkachels met 90% kan verminderd worden door de introductie van meer performante toestellen.
  • Voor de lange termijn wil de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming zorgen voor een visie-ontwikkeling van de positie van huishoudelijke houtverbranding in de toekomst. Hierbij moeten stakeholders rekening houden met de evoluties van de verschillende energiebronnen, de daling van de huishoudelijke warmtevraag (o.a. via betere isolatie) en de mogelijkheden rond betere vermarkting van kwaliteitshout.

Is het een goed idee om een fijnstoffilter te installeren op mijn kachel van 10 jaar of ouder?

Het antwoord is heel eenvoudig: neen. Een fijnstoffilter op een kachel ouder dan 10 jaar zal wel wat fijn stof filteren, maar de uitstoot blijft toch hoog, net omdat u nog een oude kachel heeft. Het is veel efficiënter, eenvoudiger en comfortabeler om uw oude kachel te vervangen naar een nieuwe pelletkachel, combikachel of houtkachel.

Welke brandstof zorgt voor de laagste uitstoot?

De oudere kachels zijn de grootste vervuilers, dat is zeker. Sta je op het punt om een nieuwe kachel aan te kopen dan kies je best ook voor een kachel met een zo laag mogelijke uitstoot.

  • De houtkachel met manuele luchtregeling doet het goed omwille van de ingebouwde naverbranding. Een goede luchtregeling en het gebruik van droog hout of houtbriketten garanderen een lage uitstoot en een hoog rendement.
  • De zogenaamde slimme houtkachel met automatische luchtregeling doet het een stuk beter dan de houtkachel met manuele luchtregeling omdat de verbranding op ieder tijdstip optimaal wordt bijgestuurd dankzijde de microprocessor.
  • De pelletkachel garandeert de best mogelijke verbranding. Gecertificeerde pellets garanderen een kwaliteitsvolle brandstof en de regeling van de pelletkachel zorgt voor een optimale verbranding.

De kans dat er een premie komt voor het vervangen van een oude kachel door een nieuwe is echter heel klein.

Bestaat er een kans dat er een taks komt op houtkachels?

Momenteel is er van een taks geen sprake en er zijn ook geen plannen om zo’n systeem op poten te zetten. Een taks opleggen voor het gebruik van een hout of pellets als opwekking van groene warmte zou ook geen goed idee zijn voor het bereiken van onze doelstellingen hernieuwbare energie die ons door Europa worden opgelegd.

Bron: stroomop.be

Onze overige blog items

Bijna van jou