loading-icon

De stookoliecheque kan vanaf 07/07/2022 worden aangevraagd. Je aanvraag moet uiterlijk op 10 januari 2023 ingediend zijn. Dit kan zowel digitaal als op papier.

Optie 1: online aanvragen

Online aanvragen worden sneller verwerkt.
Voor de aanvraag via het internet moet je je wel digitaal kunnen identificeren met bijvoorbeeld een identiteitskaartlezer of itsme.

AANVRAAG STARTEN

Optie 2: aanvraag op papier

De papieren versie moet aangetekend verzonden worden. Er zijn 2 versies:

  1. Individuele woning: download hier

2. Woning in gemeenschappelijke eigendom: download hier

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning voeg je volgende documenten toe:

  • Een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • Een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.
  • Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer, het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier, en voor bewoners van een flatgebouw: het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom. (Deze wordt ingevuld op het document dat voor je van toepassing is.)

Bovenstaande documenten MOETEN aangetekend verstuurd worden naar: (Het adres staat ook onderaan het invuldocument)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

De FOD Economie controleert en beslist binnen de twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Contactgegevens Contact Center FOD Economie:
Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9u tot 17u tot uw dienst via:
telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
E-mail: stookoliecheque@economie.fgov.be.

Onze overige blog items

Bijna van jou